Sluit aan by God se veelkantige beweging in die wêreld

Preekverwysing uit Sondag, 18 Augustus se preek: Ons wonder oor [...]