In Stellenbosch omgewing is daar ’n hele netwerk van organisasies en individue wat op verskillende maniere deelneem aan die herstel van Stellenbosch se gebrokenheid.
  • Indien jy ’n inoefen ruimte soek en as vrywillger sou wou deelneem aan hierdie inisiatiewe, skakel ons jou graag met een van hierdie organisasies.
  • Indien jy hierdie roete kies, nooi ons jou tot ’n gereelde incheck-gesprek met ons oor hoe jou deelneem aan God se beweging jou lewe vorm.

Kontak vir Marissa marissa@sg.org.za.

NON-PROFIT ORGANISASIES

in Stellenbosch