Wanneer jy hierdie lees is jy waarskynlik op een of ander manier deur die wonder van ’n nuwe lewetjie geseën. Mag verwondering altyd deel wees van jul ouerskapreis!

Meeste ouers het ’n diep ervaring van dankbaarheid wanneer hulle babas gebore word. Hulle wil dan op ’n manier uitdrukking gee aan hierdie dankbaarheid. Ouers word tydens die geboorte van hul kind oorweldig deur hul eie weerloosheid en afhanklikheid. Hulle wil dan hul kind in God se seën, versorging en beskerming toevou.

Ouers is ook baie bewus van hul kinders se identiteit en wil hulle kinders deel maak van God se groot familie.

Oor eeue heen, vanuit verskillende geloofstradisies is daar verskeie rituele en simboliese drumpelervarings wat op verskillende maniere ruimte uitdrukking gee aan hierdie behoeftes. Ons gemeente is saamgestel uit lidmate van diverse tradisies binne die Christen Spiritualiteit. Daarom vier ons die baba-doop óf die baba-toewyding o.g.v ouers se oortuiging oor hierdie ritueel van deel word van God se beweging. Dit is vir ons belangrik dat ouers verstaan wat die betekenis is van die ritueel van hul keuse.

Kontak info@sg.co.za.

MEER

Hieroor

Ons nooi jou om na die volgende te kyk: