PELGRIMSTOGTE

ELDERS

In die ou dae het ons van uitreike gepraat. Ons ontdekking vanuit ons eie ervaring en gemeenskapsontwikkelingsteorieë is egter dat ons met sulke “uitreike” meer gevorm en “gehelp” word as wat ons ander gaan help. Die help-mentaliteit help nie regtig nie. Daarom verander ons die benadering en fokus. Ons besoek ’n gemeenskap met wie ons in ’n verhouding leef en ons skakel in by die werk waarmee God reeds deur hulle besig is (hands-on ervaring) en dan gaan ons deur ’n proses om te ontdek hoe hierdie pelgrimservaring ons vorm met die oog op ons lewe terug in ons eie konteks.

Kontak vir Marissa marissa@sg.org.za of Pieter pieter@sg.org.za.

PELGRIMSTOGTE

PLAASLIK

Hierdie is half- of een-dag ervarings waardeur ons jou wil help om in voelling te kom met ons groter realiteit. Ons begelei jou deur ’n ervaring of reis om jou verstaan van ons werklikheid te verdiep en jou te inspireer om vanuit hierdie bewuswording te leef. Ons sal spesifieke datums kommunikeer maar laat weet gerus indien jy en ’n groepie vriende dalk saam so Pelgrimstog wil mee maak op ’n ander tyd. Pelgrimstogte wat ons besig is om te ontwikkel is:

  • Die vlakte | stories van displacement
  • Umsantsa | ervarings van disparity
  • Ukuphilisa | om heel te word

Kontak vir Marissa marissa@sg.org.za of Pieter pieter@sg.org.za.

LANGTAFEL

JOURNEY

Die National Development Plan 2030 stel dit eenvoudig “South-Africa is a divided society.” Volgens Paulus ontvang die kerk die roeping van versoening (2 Kor 5:18-19). Die Langtafel gesprekke se fokus is om hierdie gaping binne ’n veilige, eerlike ruimte te oorbrug deur mense te help reflekteer oor hul eie storie en dan in gesprek te tree met vriendelike vreemdelinge in ’n ander konteks.

  • Laat weet as jy deel van hierdie groep wil word.
  • Hou die kalender dop vir ons gespreksaande en ons Ras&Versoening Werkswinkel.

Kontak vir Marissa marissa@sg.org.za of Pieter pieter@sg.org.za.