ONS VISIE

’n Lewe wat iets beteken

In ’n komplekse wêreld het ons ten diepste ’n eenvoudige hunkering: ons is geskep vir verhoudings en word daardeur gevorm.

Wanneer Jesus vir Sy dissipels sê: “Volg My”, bevestig Hy dat ons soeke na konneksie  ten diepste vervul word in ’n verhouding met Hom.
Ons verhouding met Hom beweeg  ons ook tot twee ander betekenisvolle verhoudings:

  • Met mekaar binne geloofscommunity
  • Met die wêreld

Ons glo dat ons ‘n Lewe wat iets beteken ontdek langs die weg van:

Christus

Ons glo Christus is die bron van lewe en liefde.
Ons word geroep om sy liefde te BELEEF.

Vandag

Ons glo Christus se lewe bring heelheid in elke konteks.
Ons word geroep om sy liefde tasbaar te maak waar dit vandag nodig is.

Saam

Ons glo ons navolging van Jesus bind ons aan mekaar.
Ons word geroep tot ’n community waar ons SAAMLEEF die aard van sy liefde reflekteer.

Vir alles & almal

Ons glo die fokus van Christus se lewe en liefde is ‘n herskepte wêreld.
Ons word geroep tot die UITLEEF van hierdie lewe en liefde. 

ONS

Waardes

EGTHEID
Ons wil ons hele lewe al meer in gesprek bring met God se beweging en wees wie ons sê ons is.

EMPATIE
Ons wil God se beweging soek en interpreteer in die kompleksiteit van ons tyd en plek.

BELIGGAAM
Ons wil konkreet lyf gee aan dit wat ons glo in elke deel van ons lewe.

RUIMHARTIGHEID (’n Anderse gasvryheid)
Ons wil alle mense verwelkom soos God hulle verwelkom.

DURF (Grit)
Ons wil dit waag om, te midde van uitdagings, ons oortuigings met passie uit te leef.

IN WORDING
Ons wil onthou en erken dat ons nog oppad is om al meer te word wie God ons geroep het om te wees.