Eredienste

  • Laerskool Stellenbosch

Sondagoggende: 10:00
Kinder- & Tienerkerk: 10:00 (tydens skoolkwartale)

Kantoor

  • Heroldstraat 15, Stellenbosch

  • info@sg.org.za

  • 021 001 5170

Na-ure navrae / WhatsApp: 082 411 7518
Maandag – Donderdag: 08:30 – 15:00