Hierdie is ’n uitnodiging om ’n finansiële vennoot te word van God se beweging in en deur Stellenbosch Gemeente.

Noudat SG rondom ’n kwarteeu oud is, is dit maklik om te vergeet waarom ons as ’n gemeente bestaan. Die gemeente se storie is een van roeping: om die boodskap van Jesus se te vertolk binne ’n eietydse kultuur. Daarmee gee ons te kenne dat die kerk nie altyd eerlik was en is oor die impak wat die kultuur van die dag op ons Godsbegrip, wêreld- en selfbeskouing het nie. SG het nog altyd die roeping gevoel om die geleenthede, maar ook uitdagings, van ’n kontemporêre wêreld in gesprek te bring met ons geloof. Ons roeping is om te ontdek hoe om, vanuit ons geloof in Christus, betekenis te ontsluit…

Vandag

Saam

Vir alles en almal.

Hierdie is ’n unieke roeping. Min organisasies is hieroor begaan. Ons dink dit is wesenlik dat ’n community bestaan wat daarop gefokus is om mekaar te bemagtig om ’n betekenisvolle bydrae te maak tot die wêreld waarin hulle leef en werk. Ons is diep oortuig van die impak en potensiaal van hierdie visie; dit strek veel wyer as ons gemeentegrense, en selfs ons landsgrense. 

SG is van haar gemeentelede, asook die breër gemeenskap, afhanklik vir die befondsing van ons visie. Ons vertrou dit gebeur omdat jy hierdie visie deel. Maar ons is afhanklik van ’n nóg dieper vertroue: dat gelowiges gee vanuit dankbaarheid en verantwoordbaarheid teenoor God, en só mede-eienaarskap neem van die gemeente waarvan hulle deel is.

Soos met talle organisasies en besighede beleef ons ook die ekonomiese impak van ’n post-Covid wêreld. Ons Gemeenteraad, ondersteun deur ’n Finansiële komitee, probeer deurlopend om die roeping van SG met ’n volhoubare besigheidsmodel te versoen. Ons uitnodiging aan almal wat ons visie ondersteun is om te midde van ekonomiese uitdagings te probeer om aan te hou gee, selfs indien dit ’n verminderde bedrag is. 

Bankbesonderhede

Stellenbosch Gemeente
ABSA Bank Stellenbosch
Takkode: 632005
Tjekrek nr: 407 377 8884

Bewys van betalings kan gestuur word na finansies@sg.org.za