Geesbewegings – Van Isolasie na Konneksie | Pieter Roeloffse

“God sal Sy Gees op alle mense uitstort. Kinders sal God se wil bekend maak, jongmense sal nuwe visie hê en ou mense ’n nuwe hoop. My Gees sal op mans én vrouens kom En al hierdie mense sal My wil ’n werklikheid maak.” Hand 2:17 / Joël 2:28-29 (vry vertaal)

  1. https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
  2. YouTube // StellenboschGemeente