Ontwaak…Hemels deur André Serfontein

 

“Dit gebeur maklik dat ons ontwaak vir iets, maar dan die potensiaal wat dit inhou om verandering te bring, deur ons fingers te laat glip” – André Serfontein

Hou vandag hier saam met ons kerk. 

  1. https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
  2. YouTube // StellenboschGemeente