Oor Wysheid

Hoe ouer ek word hoe minder verstaan ek. Wat is ware dienskneg leierskap byvoorbeeld? Jurgens Hendriks verduidelik dit so terwyl ons oor ‘n koppie koffie kuier: “Jesus het so baie tyd spandeer om na Sy Vader te luister, westerse leierskap verstaan dit nie, want ons geloof is in kennis, die akademie, sisteme, analise en intelek vervat”, sê hy. Jurgens verduidelik verder dat ons leierskap se outoriteit in die leier lê, terwyl Jesus se leierskapsoutoriteit in die Vader en die krag van die Heilige Gees was. “Hy is die voorbeeld van dienskneg leierskap”, sê Jurgens. So ‘n tipe leierskap is volledig onselfsugtig en ingestel op ander.

Maar hoe lewe ons dan as volgelinge van so ‘n leier, is my volgende vraag? Jurgens sê as ons vir Jesus wil volg moet ons ons spesifieke gawes gebruik en daarmee help waar ons kan. Dit beteken nie almal van ons sal op dieselfde manier kan help nie, solank ons uit liefde help. “Maar ‘n mens moet eers luister na wat die nood is voor jy net help”, sê ek, “om te verstaan wat regtig nodig is”. Jurgens se antwoord op my stelling wys iets van sy wysheid: “‘n Mens moet lerend luister. ‘n Ou leer die hele tyd en dan kom jy agter van al jou eie tekortkominge terwyl jy luister.”
Wie sou kon dink dat ‘n mens leer terwyl jy help en luister.

Ek vra vir Jurgens wat die heel belangrikste ding is wat hy in sy lewe tot dusver geleer het. Sy antwoord verklap iets van my eie sentiment, hoe meer jy leer, en hoe meer wysheid jy bekom, hoe meer besef jy hoe min jy weet, “en hoe ontsaglik slegs ten dele ons verstaan”, las hy by.

Die gesprek gaan draai later by identiteit en hoe ons die beeld van die drie-eenheid moet leef sodat ons ons identiteit in Christus kan herontdek. Ons is geskape in die beeld van God, in verhouding met ander, wat skep en omgee vir ander, sê hy.

So na die einde van die gesprek toe vra ek vir Jurgens hoe hy stil word. “Ek het altyd te hard gewerk”, sê hy, “maar noudat ek afgetree is, het ek baie meer tyd vir lees en dink. Ek hardloop nie meer van die een ding na die ander nie”.

Ter afsluiting vra ek hom wat hy nog wil doen in sy lewe. Hy dink baie lank voor hy antwoord dat alles wat hy kan doen ‘n voorreg is. Om sy kinders en kleinkinders te sien ontwikkel en om so lank as wat hy tyd gegun word, mense te kan help. “Dit kom vanself”, sê hy “jy kan altyd help binne jou eie beperkinge. Jy kan selfs net luister.”

Ek weet nie regtig hoe om op te hou skryf oor Jurgens nie, wat ek wel weet is dat sommige mense baie meer verstaan as ander. “Die stukkie wat ons nou lewe sien ons so beperk, want dit ís beperk. Ons kan net nie nou verstaan nie”, sê hy.

-Liesl Cronje-
(Professor Jurgens Hendriks is ons gasprediker vir komende Sondag)

Lees ook hier watter boeke Jurgens voorstel