Heel & Gebroke…Ballingskap | André Serfontein

Verskeie plekke waar jy kan inskakel of weer kyk, soms werk een vir jou beter as die ander:

  1. https://stellenboschgemeente.online.church
  2. YouTube // StellenboschGemeente
  3. Livestream 

Dis dag 3 van ‘lockdown’, ons begin die realiteit van hierdie situasie besef. Ons kom agter dat ons uit ons diepte is, want ons het nie ‘n verwysingsraamwerk hiervoor nie.  Verlede week het Pieter Jesaja aangehaal en die konteks van Israel se ballingskap in gesprek gebring met ons huidige situasie. Ballingskap vir Israel was ‘n tyd van onsekerheid en ontwrigting, verwarring en verlies. Te midde hiervan verskyn daar ‘n prediker op die horison wat weer vir Israel ‘n prentjie gee van God en die hoop wat God se teenwoordigheid bring te midde van die ballingskap. Ontdek saam met ons hoe God as Skepper ons anker in hierdie onseker tyd.

Kyk hier: