Geesbewegings – Van Tempel na Lewe

Dis waarskynlik nie te moeilik om in teorie te glo dat God se beweging weier is as die kerk nie. Maar as jy jouself oopstel vir hierdie idee moet jy jouself ook oopstel vir die moontlikheid, en die realiteit, dat die Gees van God beweeg in die sekulêre wêreld. Dat die hele wêreld, en nie net die kerk, en dit wat vir ons geestelik en heilig is, die speelveld is van God se beweging is nie. “God’s mission takes place in ordinary human history, not exclusively through the church.”

Kyk hier saam:

  1. https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
  2. YouTube // StellenboschGemeente