Die WESE van Verandering deur André Serfontein

Opsies waar jy saam na die diens kan kyk:

  • https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
  • YouTube // StellenboschGemeente
    .

Vrae en gedagtes oor vandag se preek, gesels met André – andre@sg.org.za

Algemene navrae, gesels met Marissa – info@sg.org.za