Ons wonder…oor herstel  | Pieter Roeloffse  

.

“Ons word gelydelik al hoe meer bewus dat die aardskuddende gevolge van Covid-19 en grendeltyd die foutlyne in ons self, ons verhoudings, ons sisteme en ons samelewing ontbloot en word dit verder duidelik dat ons nie hier met ’n vinnige kosmetiese herstel te doen het nie. Ons wonder vandag saam oor herstel en hoe God se verlossing-pad met ons, ons kan help om hieroor te dink.” – Pieter Roeloffse

.

Kyk hier saam:

  1. https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
  2. YouTube // StellenboschGemeente

.

Vrae en gedagtes oor vandag se preek, gesels met Pieter – pieter@sg.org.za

Algemene navrae, gesels met Marissa  – info@sg.org.za