Om Hoop te Soek – André Serfontein

.
“Ons wil in hierdie kort reeks op reis gaan met hoop, want die landskap van hooploosheid rondom ons is oorweldigend. Ek kan dit vir jou wys, en jy vir my. Ons hoef nie ver te gaan soek nie. Ek dink dis binne ons bereik in elke straat, en elke buurt, en elke dorp en stad in hierdie land, en elke ander land. Maar hoop is skaarser. ” – André
.
Ons lees uit Romeine 8

.

Kyk hier saam:

  1. https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
  2. YouTube // StellenboschGemeente

.

Vrae en gedagtes oor vandag se preek, gesels met André andre@sg.org.za

Algemene navrae, gesels met Marissa  – info@sg.org.za