Belangrik!

  • Daar is vandag GEEN kinder- en tienerkerk nie
  • Aanddienstye verander na 18:00

.

Vandag | Sinvolle gesprekke – Jesus & die Ander

saam met Pieter Roeloffse

In hierdie preekreeks, SIN-VOL, fokus op die gesprekke wat Jesus met gewone en buitengewone mense gehad het. Hierdie gesprekke was dikwels tranformerend: dit het mense se perspektief verander, het hulle insig gegee in wie God, wie hulle sélf is, en het dikwels gelei tot verlossing en genesing.
.
Dienstye by Laerskool Stellenbosch
Oggenddiens 10:00
Aanddiens om 18:00
.
Navrae – Marissa info@sg.org.za