Om hoop te leef – Pieter Roeloffse
.
“Hoe kry ons hoop uit ons gedagtes na ons lewe toe? Hoe bring ons hoop grond toe, na ons elke dag se bestaan? Die ontdekking is dat jou hoop die weggesteek kan word nie, dit loop in jou lewe uit. Die uitdaging is daarom dalk eerder om jou lewe en geloof te sinkroniseer met mekaar. Ons ontdek Paulus en Petrus se idees oor hoe “Om HOOP te leef”. – Pieter
.
Ons lees saam uit Efessiers 1 en 4,  1 Petrus 3 en 1  Korintiërs 13
.

Kyk hier saam:

https://stellenboschgemeente.online.church (hierdie dienste word net om 10:00 uitgesaai)
YouTube // StellenboschGemeente
.

Vrae en gedagtes oor vandag se preek, gesels met Pieter – pieter@sg.org.za

Algemene navrae, gesels met Marissa – info@sg.org.za

.