Sin-vol: Jesus en die Kerk  // Jurgens Hendriks

.

Vanaand se Aanddiens om 18:00 is ‘n Worshipdiens

.

Die huidige preekreeks, SIN-VOL, fokus op die gesprekke wat Jesus met gewone en buitengewone mense gehad het. Hierdie gesprekke was dikwels tranformerend: dit het mense se perspektief verander, het hulle insig gegee in wie God, wie hulle sélf is, en het dikwels gelei tot verlossing en genesing.
.

30 Mei – Jesus & Saggeus
6 Junie – Jesus & Nikodemus

.
Dienstye by Laerskool Stellenbosch
Oggenddiens 10:00
Aanddiens om 18:00 (Worshipdiens)
.
Navrae – Marissa info@sg.org.za