Vandag saam met SG

In die lig van…vreugde

  • 10:00 Oggenddiens en Kinderkerkafsluiting (bring iets te ete saam om te deel)
  • Geen aanddiens

Dienstye vir die volgende paar weke:

 

Kyk hier saam na vandag se preek: