Podcast van die week: On Being – Gesprek tussen Krista Tippet en Jonathan Rowson
.
Jonathan Rowson is ’n toegepaste filosoof met ’n ruim perspektief op spiritualiteit. Hy sien die konneksie tussen ons innerlike en uiterlike wêrelde, en daag ons uit om hierdie konneksie met groter erns te oorweeg. Hy is oortuig dat die tussenspel tussen ons innerlike en uiterlike wêreld – ongeag die stroom van spiritualiteit waarbinne ons beweeg – ons samelewing beïnvloed, en dan ook wesenlik is vir die groter transformasie wat die wêreld nodig het. “Systems, souls & society” het mekaar nodig. Tydens hierdie gesprek beskou hy die kwessies van klimaatsverandering, die ekonomie, demokrasie en selfs ouerskap deur hierdie geestelike lens, en ontgin nuwe perspektiewe.

Rowson is ook ’n “chess grandmaster”, en maak sinvolle opmerkings oor hoop en die uitdaging om ’n volgende tree te gee vanuit die analogie van skaak.
.
[ LUISTER HIER ]

.
Hoe word dit gestruktureer? Ons wil jou uitnooi om hierdie skakel aan iemand anders te stuur om ook te luister, en dan êrens met daardie persoon in gesprek te gaan en te reflekteer oor die waarde wat die podcast vir julle gehad het.

Waarom ’n fokus op ‘podcasts’? ’n Podcast is ’n waardevolle geleentheid vir gesprek, al sê jy nie ’n woord nie. Dis ’n manier van luister na die perspektiewe en insigte van ander, op só wyse dat jy in jou gees en gedagtes saamgesels. Die gesprek leer jou luister, maar help jou ook om woorde te gee aan jou eie denke en oortuigings.