[ Pinkster: Geesgesprekke ]
.
DEEL 2 | Wie se beweging is dit? – André Serfontein

Is dit die Gees wat ons beweeg? Of is dit ons inisiatief, energie, geloof, vertroue, gebede, dissipline, toewyding wat die Gees van God in beweging bring? Ons weet wat die antwoord behoort te wees, maar hoe speel dit uit binne hierdie verhouding met die Gees.

Ons nooi jou om vandag verder te gesels.

Deel 1 | Hoe ontvang jy die Gees? – André Serfontein

Gister: Ons het mekaar gister herinner dat die Gees ’n geskenk is wat ons ontvang op grond van geloof. Die oomblik toe die Galasiërs reken dat hulle die Gees kan verdien in hulle eie krag, reken Paulus dat hulle verstand benewel is – foolishness. Die ontvangs van die Gees – terloops beskryf word as doop met, vervulling, met, uitstorting van – is ’n geskenk wat ons ontvang deur geloof.

As jy die eerste Pinkstergesprek gemis het, kyk dit gerus hier: Pinkster 2021 | Deel 1

Hier is vandag se Deel 2 |