[ Pinkster: Geesgesprekke ]
.
Deel 1 | Hoe ontvang jy die Gees? – André Serfontein
.
Daar is hierdie stroom binne die Christen tradisie wat ons diep laat twyfel in ons oortuiging of ons wel in ‘n verhouding met die Gees leef. Het ek die Gees ontvang? Hoe ontvang mens die Gees?
.
Ons probeer vandag, in ons eerste Pinkstergesprek ‘n bietjie helderheid hieroor kry.
.