Vandag is Hemelvaartdag. Dalk verlang jy na ’n vakansiedag of voel jy selfs ernstig daaroor dat dit ’n meer “heilige” dag behoort te wees. Miskien gaan Jesus se hemelvaart juis nie oor ’n eenkantg hemelse heilige godsdienstigheid nie maar oor ’n alledaagse aardse leef onder die uitspansel van Sy oral-is-nou-heilige-grond.

Wanneer die eerste volgelinge van Jesus verstar na die hemel staar moet die engel hulle die berg af help na hul alledaagse, na die lewe. Die hemelvaart is nie iets waarna ons behoort te kyk nie maar ’n lens waardeur ons na álles kyk “Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.” 2 Kor 4:18

Mag jy alles wat jy vandag sien en beleef deur die uitspansel van Jesus se heerskappy sien. Mag niemand Sr. Oliver Holmes se beskuldiging oor jou maak nie “Some people are so heavenly minded that they are of no earthly good.” Mag hulle eerder C.S Lewis se woorde ook oor jou dink:
“If you read history you will find that the Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next.”