fotokrediet: Matthias Esterhuysen
INSPIRARE WERKSWINKELS
Ons lewens is oorlaai met informasie, to-do-lysies en goedere. Ons dans nie meer om vure of deel koolstoof stories met mekaar nie. Ons leef in ’n disenchanted world — waaroor ons dankbaar kan wees — maar het ons dalk ook iets van die misterie en wonder van die lewe langs die pad verloor. Hierdie verlies aan leef met verwondering het ’n klomp negatiewe effekte, bv. Ons het ons plek binne die groter realiteit verloor; mense en bronne word verskraal tot objekte en ons lewens word misvorm tot projekstatus.

T.S Eliot se woorde beskryf dit meer kompak:

Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness…
Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Belangriker dus as hierdie bg. probleemstelling is: 
Hoe kan ons die leef-met-verwondering weer in ons lewens herstel?

Basiese raamwerk van die werkswinkel:
3 aande van verwondering uit die wêreld van drie lidmate se kuns en fotografie; die hoekom van verwondering; en die hoe van verwondering.

5 Junie om 18:00 -19:30 | KYK WEER! saam met Ydi Coetzee
Verwonderd oor die alledaagse

Ydi deel haar fokus op die wonder van die alledaagse (ordinary time) en wys ’n aanbieding van haar kunswerk oor die heiligheid van die alledaagse; Sy deel baie prakties ook die proses, ritme en tegniese elemente van haar kuns van verwondering.

12 Junie om 18:00-19:30 | ZOOM IN! saam met Peter Berndt
Verwonderd oor die kleine

Peter deel ’n aanbieding van sy onder-water-fotografie – met ’n paar interessante feite wat deelnemers in verwondering bring; Hy deel baie prakties ook die proses, ritme en tegniese elemente van sy leef in verwondering

19 Junie om 18:00-19:30 | ZOOM UIT! saam met Matthias Esterhuysen – Verwonderd oor die grootheid
Matthias deel ’n aanbieding van sy foto’s van sterre en planete – met ’n paar interessante feite wat deelnemers in verwondering kan bring; Hy deel baie prakties ook die proses, die ritme en van die tegniese elemente van sy leef in verwondering.

Navrae: info@sg.org.za of 082 411 7518