dalk word ’n “lifework” eers in die toekoms waardevol 
Daar word na ’n komponis, skrywer of skilder se lifework verwys as ’n Oeuvre. Die woord oeuvre word geleen uit ’n ou Franse woord vir werk ovre, wat weer terug gaan na die Latyn opera vir “activity, effort, attention, work”; wat weer afgelei is van oper-, opus “work, effort, product of labor” Soms word dit ook “a body of work” genoem. Dit klink nie net baie meer indrukwekkend om van jou werk as jou OEUVRE te praat nie – dit kan dalk ook jou verbeelding van hoé en waartoe jy werk, aangryp. Veronderstel jy begin aan jou werk dink as ’n galery van meesterlike kunswerke waarmee jy besig is. Hoe kom ons uit die paint-by-numbersromp-slomp en sien elke stukkie werk as ’n kwasstreep van ’n meesterstuk? Ek wil so van tyd tot tyd vanuit ou Bybelse palet ’n paar strepe trek om jou werksverbeelding te stimuleer.

Vincent Van Gogh se top-verkoper (ek skryf hier tong in die kies) Portrait of Dr. Gachet is in 1990 verkoop vir $148.6miljoen en dan kan ’n mens sekerlik verstaan hoekom hy aangehou het om sy werk te doen, ten spyte van baie uitdagings. Maar dis nie waar nie! Van Gogh verkoop in sy leeftyd slegs een skildery “The red vineyard”, 7 maande voor sy dood, vir 400 frank in België. Waarom het hy dan aangehou om sy Oeuvre op te bou en uit te brei en weer en weer te probeer tsv teenkanting, kritiek en ’n dooie mark? Daar moes iets soos ’n fanatiese dryf in hom gewees het, ’n dieper oortuiging, ’n groter self-verstaan as die markplein magte van sy tyd. Daar is ’n gallery van soveel ander groot kunstenaars (kuns, musiek, letterkunde) wat hierdie realiteit ervaar het, wie se werk eers in die toekoms waardevol geword het (meer as net in terme van kapitale waarde).

Paulus skryf vir ’n paar slawe in van die eerste Jesus-bewegings “Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie…”(Efes 6:6, Kol 3:22). Nou waarom dan werk? Paulus glo dat om deel van die Jesus-beweging te wees, beteken ook dat jy anders kyk na werk, die motivering daar agter en die waarde daarvan.

Hoe meet jy die waarde van jou werk? Kan jy dit as ’n kunswerk begin sien? Wat laat jou aanhou ten spyte van ’n dooie mark? Soos ’n skrywer sy bladsye of boeke, ’n skilder sy werke en ’n komponis sy liedere sou lys – wat sal jy op jou lys skryf? Skryf dit en vier dit en probeer jou werk ook binne ’n groter Oeuvre sien.

Ons begin volgende keer by die begin, by Genesis.

Groete,
Pieter