deur Deon Botha 

Volgens studies is bevind dat daar ‘n paar gesinsgewoontes is wat, wanneer gereeld beoefen, dit lei tot die versterking van gesinsbande en geloof vir alledaagse geestelikheid. Daar is vyf gewoontes wat, alhoewel verskillend bewoord, uitstaan in meeste van die studies. Terwyl ons deur die gewoontes werk is dit goed om te verstaan dat daar een oorkoepelende tema verweef is in al die studies: die integrasie van geloof in alledaagse gesinslewe. Diana Garland stel dit mooi: “the daily activities of family life are the canvas for experiencing and sharing their faith life with one another.”

Gesinsgewoonte #2: Gesinsgodsdiens en gebed

Die Christelike geloof vorm elke aspek van ons lewens en vra dus ‘n lewenslange gewoonte van studie, refleksie en gebed. Gesinsgodsdiens skep ‘n platform waar kinders en ouers saam ontdek wat die Bybel en christelike tradisie vir ons wil leer asook hoe ons dit elke dag kan uitleef. Hierdie gewoonte moenie gedryf word deur skuldgevoelens nie, sien dit veel eerder as ‘n nodige belegging in elkeen se lewe om ‘n “lewe van oorvloed” te ontdek. Hierdie gewoonte is die geheim om as deelnemers en medewerkers van God se Koninkryk te leef in hierdie wêreld.

In die proses word ‘n vriendskap tussen elke gesinlid en Jesus gevorm en geloof raak ‘n verhouding eerder as ‘n stel reëls. Gesinsgodsdiens herhinner ons dat ‘n persoonlike verhouding nie ‘n private verhouding beteken nie. Ons is deel van ‘n groter liggaam en leer iets daarvan deur dit in gesinsverband reeds uit te leef. Hierdie gewoonte sluit ook in kerkbywoning, slaaptyd gebede, Bybel lees, tafelgebede, oggend en aand gebede of stiltetyd enige tyd van die dag of nag. Wanneer dit moeilik is om te bid kan jy eers net jou gedagtes jou gebede maak, dit is meestal hoe God met ons praat. Al hierdie maniere is geleenthede wat die Gees kry om te werk in gelowiges (1 Thess 2:13).

Bronne

Anderson DW & Hill P 2003. Frogs Without Legs Can’t Hear: Nurturing Disciples in Home and Congregation. Minneapolis; AugsburgFortress
http://www.faithformationlearningexchange.net