– deur Pieter Roeloffse

Lig verlig en bring verligting. Lig verkleur die monotoon van grys ondertone tot ’n reënboog ontdekkings. Lig genees. Lig gee lewe. Lig is nie bedoel om na gekyk te word nie, maar om mee te kyk. Lig kan gevolg word, gesoek word, versterk word, versplinter word. Lig kan ’n veraf baken word. Lig kan vermaak, verwonder, verblind, verlig…In die lig hiervan, maak die woorde van C.S Lewis soveel sin: 

“I believe in Christ(ianity) as I believe that the sun has risen:  not only because I see it, but because by it I see everything else.” 

 


Christus as Lig

“Ek is die lig vir die wêreld,” sê Jesus (Joh 8:12). Johannes beskryf Hom as die lig wat skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie (Joh 1:5). Christus is dus die lig waarmee en waardeur ons kyk. Sy lig bepaal hoe ons…

 

…God sien

Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie.” Kol 1:15 Ons wonder oor God se aard, Sy manier en Sy wil, word in Christus beantwoord. Meer nog, Hy praat nie net oor God nie, Hy gee lyf aan God se aard en Sy wil. Woorde oor God word vasgepen, bedink en beredeneer. God in lewende lywe is dinamies en vol ontdekkings. God in lewende lywe nooi ons tot verhouding, roep ons om Hom te volg.

 

…onsself sien of behoort te sien

“Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” 2 Kor 3:18 Wanneer ons wonder wat die vorm, aard en manier van ons lewe behoort te wees, hoe ons weer ons oer-identiteit as die beeld van God (Gen 1:26-27) kan terug kry dan vind ons daardie bedoelde self-beeld in Christus. Christus maak bekend wie ons oorspronklik gemaak is om te wees. In ons na-leef van Hom word ons idees oor ’n betekenisvolle lewe gevorm, uitgedaag en geïnspireer.

 

…die Gees en Sy werking sien

“Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.” Rom 8:9 Wanneer ons, te midde van al die Gees-verwarring in ons wêreld, wonder watter Gees is hier aan die werk, sien en hoor ons herhaaldelik die Gees van God ís die Gees van Christus. Ons herken die Gees se werking tot die mate waarin dit soos Christus lyk, klink, beweeg…In Christus leer ons die Gees se beweging in ons herken en kan ons dus ook onderskei wat die ander magte en kragte is wat ons lewens beheer.

 

…die kerk sien

“Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ‘n lid daarvan.” 1 Kor 12:27 Wanneer ons oor eeue van kerkgeskiedenis terugkyk en wonder oor die aard, fokus en manier wat kerk veronderstel is om te wees — dan vind ons die vorm wat ons al meer as kerk wil aanneem, in Christus.

In die lig van Christus sien ons God, onsself, die Gees en die kerk al meer op ’n sekere manier. Hierdie ontdekkings verander ons hele lewe in alle opsigte. Soms word volgelinge van Christus beskuldig van engheid en klink dit dus asof Christus beperkend is. Ons glo en ervaar die teendeel: Christus is juis verruimend in alle opsigte van die lewe! Hy kom laat die lewe vry uit die beperkende kokon van godsdienstigheid en Hy nooi ons tot ’n geïntegreerde lewe van oorvloed. Elke nuwe ervaring, uitdaging, lewensfase of realiteit nooi ons om deur die lig van Christus daarna te kyk in ons ewige soeke na ’n lewe wat iets beteken.

“The way of Jesus cannot be imposed or mapped — it requires an active participation in following Jesus as he leads us through sometimes strange and unfamiliar territory, in circumstances that become clear only in the hesitations and questionings, in the pauses and reflections where we engage in prayerful conversation with one another and with him.” ― Eugene Peterson