In ons huidige preekreeks LEEF ontdek ons wat dit beteken om reeds nóú al die opstanding te leef. Die prentjies oor die einde wat ons o.a in Openbaring kry is baie minder individualisties, vernietigend, ontvlugtend of bloot passief wag; dit is meer omvattend, herskeppend, ontwakend, deelnemend.

Dit is ’n groot herskepping, ‘n restourasieprojek wat deur Jesus begin is en waarby Hy ons as sy kerk insluit. Ons wil graag kreatief aan hierdie identiteit begin uitdrukking gee deur ’n kunswerk te skep.

Bring (of epos/whatsapp) vir ons foto’s, uitknipsels, woorde, simbole of objekte wat iets van ons GEBROKE werklikheid vertel of iets van die HOOP wat jy beleef vir ‘n wêreld se soeke na heelheid.

Hierdie prentjies of tekens van gebrokenheid word die pallet waaruit ons ’n nuwe kunswerk wil skep.

Epos na info@sg.org.za of WhatsApp na 082 411 7518