Jurgens stel hierdie week twee boeke voor. In Leadership or Servanthood? Walking in the steps of Jesus, skryf Yung Hwa dat die wêreld van vandag obsessief is oor leierskap. Die identifisering van leiers, hul opleiding, en hoe om ‘n leier te wees, is selfs in die kerk sigbaar. Jesus egter, is nie geïnteresseerd in die ontwikkeling van leiers nie, maar eerder in die ontwikkeling van diensknegte.

Die tweede boek African public theology, hersien deur Sunday Bobai Agang, H. Jurgens Hendriks en Dion A. Forster is saamgestel uit hoofstukke deur verskillende skrywers. Onderwerpe wat bespreek word handel onder andere oor demokrasie, onderwys, die wetenskap, werk, die ekonomie en die omgewing. Die boek is van uitgangspunt dat Afrika, leiers en Christene uit verskillende omgewings en met verskillende lewenspaaie nodig het, sodat ons weer ons identiteit en doel op aarde kan herontdek.

Beide boeke is beskikbaar by Amazon, Exclusive Books, Takealot en Loot.