Ons is daarvan oortuig dat die babatoewyding ’n baie waardevolle simbool in ouers se reis met hul baba is.
Ons besef toenemend dat almal nie noodwendig op dieselfde wyse kyk na die babatoewyding nie, en dat dit daarom met verskillende verwagtinge benader word.

Kyk gerus hier saam.

Indien jy wil deel word van ’n babatoewyding geleentheid by Stellenbosch Gemeente, kontak vir Marissa – info@sg.org.za