Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 26/09/2022

Scroll to top

Top

Meer oor ons | Lidmaatskap

Meer oor ons | Lidmaatskap

Ons dek graag ‘n tafel en nooi jou om saam met ons om die tafel te kom sit. Kom eet saam, ontmoet ander nuwe lidmate of kuiergaste en gesels met personeel en ander lidmate wat al langer saam met Stellenbosch Gemeente reis. Ons deel graag ons storie en sien uit na jou saam kuier!

As jy belangstel in so ‘n ete stuur asseblief ‘n epos na marissa@sg.org.za

 

Stellenbosch Gemeente is ‘n missionale gemeente. Altans, ons streef daarna om een te wees! Prakties beteken dit dat ons alle mense uitnooi om Jesus Christus se liefde vir die wêreld uit te leef (lees meer oor ‘wat ons glo’ hieronder).

Ons behoort nie aan ‘n spesifieke denominasie nie, maar ons staan in sterk verhouding met die Apostoliese Geloofsending (AGS), asook die gereformeerde kerke van Stellenbosch.

Ongeveer ‘n duisend lidmate is betrokke by die gemeente. Julle sal gou agterkom dat ons alles-behalwe perfek is. As gebroke mense soek ons in geloof na God se wil, en leef ons ‘n lewe wat iets beteken. Wanneer jy seerkry, probeer ons daar te wees. Wanneer mense onderdruk word, probeer ons beskerm. Wanneer die aarde verwoes word, staan ons op. Dit gebeur deur Stellenbosch Gemeente se bedieninge, maar heel waarskynlik reeds in jou eie lewe.

Ons glo dat die kompleksiteit van God se karakter nie gereduseer kan word tot ‘n goed geformuleerde visie- en missiestelling nie. Maar lees gerus verder vir ons beste probeerslag!

Wat ons glo

Stellenbosch Gemeente neem deel aan ‘n eeue oue tradisie waarin God se karakter in verhouding, en tydens ‘n geloofsreis verken word. Hierdie tradisie veronderstel dat God nie net vir homself bestaan nie, maar binne ‘n wederkerige verhouding van Vader, Seun en Heilige Gees. As deel van hierdie tradisie glo ons dat die Drie-Eenheid twee-duisend jaar gelede lyf gekry het deur Jesus Christus. Tydens hierdie sending, ook bekend as die ‘Missio Dei’, het Jesus God se hart met ons kom deel.

As ons kyk na sy lewe op aarde, sien ons dat Jesus se boodskap nie veroordelend is nie; nog minder ‘n teoretiese konsep. Jesus het egter gewys dat die Koninkryk van God daaroor gaan om vir almal ‘n regverdige kans te gee, om vir ander mense te help, en om vertroue by mense te skep. In die proses moes hy dikwels opoffer, en uiteindelik homself gee. Vandag kan ons Jesus se onvoorwaardelike liefde ervaar. In reaksie op sy liefde, voel baie mense geroep en gestuur om regverdigheid, genade en vertroue opnuut te leef. In gehoorsaamheid word ons dus gestuur, en wend ons ons gawes aan tot diens van die aarde en die mens.

Op hierdie manier verstaan ons die Sending van God ‘n bietjie beter. Ons glo dat Jesus alle mense uitnooi om God se liefdevolle sending na hierdie wêreld toe uit te leef. Verder leer ons dat dit net binne ’n liefdevolle verhouding kan plaasvind.

Visie

In Johannes 10 verduidelik Jesus dat hy ons verlos van ‘n sinnelose bestaan. Hy nooi ons uit na ‘n beter lewe; ‘n lewe met ewige waarde; ‘n lewe wat iets beteken. Stellenbosch Gemeente se visie is presies dit: dat elke persoon, binne en buite Stellenbosch Gemeente, ‘n lewe sal leef wat iets beteken.

Logo

Ons kyk na die lewe van Jesus en raak daarvan oortuig dat ’n lewe wat iets beteken vier kenmerke het. Stellenbosch Gemeente se logo gee iets hiervan te kenne:

n Verhouding met God. (Die wit): Daar is iets in ons wat soek na God. Ons lewe kry sin wanneer ons tot rus kom by die Een wat sy asem in ons geblaas het, deur wie ons lewe en beweeg en bestaan (Hand 17).

’n Verhouding met jouself in die lig van wie God is. (Die rooi grens aan die wit): Jou lewe kry nuwe betekenis wanneer jy jouself sien deur God se oë van liefde en genade. Jy raak daarvan bewus dat God se Gees in jou lewe werk en dat Hy jou roep tot iets groter as jouself. Om te reageer op hierdie beweging van God is die volgende tree na ’n lewe van betekenis.

’n Verhouding met ander in die lig van God se beweging in julle lewens. (Die oranje word begrens deur die wit): Geloof word gebore in ’n verhouding met God, maar dit word gevorm in community. Dit is binne ’n verhouding met ander waar ons leer wat dit beteken om Jesus te volg. Dit is binne hierdie verhoudings waar jy iets beteken, omdat jy ervaar hoe Hy jou gebruik om sy hart, sy oë, sy ore, sy hande en voete te wees vir iemand anders.

’n Verhouding met die wêreld in die lig van God se nuwe werklikheid. (Die grys word begrens deur die wit): God is besig om sy koninkryk ’n werklikheid te maak. Hy nooi ons om deel te word van sy agenda – om te reageer op die nood van die wêreld rondom ons. Om ’n medewerker te wees van God se beweging van herstel, herskepping, verlossing, genesing, liefde en hoop in die wêreld gee jou lewe betekenisvolle diepte.