Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 02/08/2021

Scroll to top

Top

FINANSTERUGVOER | JUNIE 2021

FINANSTERUGVOER | JUNIE 2021

André Serfontein, Spanleier (Namens die leierskap van SG)

Ek beleef die landskap waarop ons die laaste jaar of wat leef as ’n uitdaging in ‘betekenis’: dis deurlopend vir my moeilik om sin te maak hiervan, en betekenis te vind op die reis. My waarneming is dat baie van julle hierdie ervaring met baie van julle resoneer. Ek is meer as ooit dankbaar vir SG se visie: ’n Lewe wat iets beteken. Ons roeping om mekaar te begelei om sin te gee aan ons eie en ander se lewens was nog nooit groter nie. Ons is oortuig dat betekenis opgesluit lê in die omhelsing van hierdie vier Bybelse konsepte:

Christus
Ons glo Christus beliggaam die lewe waartoe God ons roep.

Vandag

Ons glo Christus bring in elke konteks (tyd en plek) heelheid.

Saam

Ons glo ons navolging van Christus bind ons aan mekaar.

Vir alles en almal

Ons glo die wêreld is die fokus van Christus se lewe en liefde.

Ons is oortuig dat SG ’n wesenlike rol het om te speel in ’n tyd waar die versoeking sterk is om alternatiewe waarhede (en fake news) na te volg; om ons harde realiteite te ontken, vermy of te vergeestelik; om ons te isoleer van mekaar – om spiritualiteit te verskraal tot ’n alleen-reis van hoop en geloof; om voeling te verloor met ander.

Die leierskap van SG is verbind tot hierdie visie, en is deurlopend besig om onsself strategies te herposisioneer, met die gevolg is dat ons ’n stuktuur kon skep wat vanaf volgende jaar aansienlik minder druk op ons begroting sit. Die uitdaging is om dáár te kom sonder die verlies van kapasiteit, en ook die uitputting van ons reserwes.

Die lank en kort hiervan is dat ons die gemeente wil uitnooi om ’n finansiële vennoot te wees van hierdie oorgang deur by te dra tot die volgende:

1. ’n Geprojekteerde tekort van R390 000 vir die res van die jaar:

  • Ons hoop om R90 000 hiervan in te samel deur ’n Basaar en Wynveiling van ’n soort.
  • Ons hoop om die res in te samel deur 85 gewers te kry wat vanaf Junie, tot die einde van die jaar, bereid is om R500 per maand by te dra, of hul bydrae daarmee te verhoog. Ons wil jou nooi om dit te oorweeg, en ook om vriende van die gemeente te vra om dit te doen.

2. ’n Bedrag van R215 500 vir die bedryfsbegroting van Legacy (Aug tot Des).

Legacy Community Development NPC is by SARS as ‘n ‘Public Benefit Organisation’ met Artikel 18A-status geregistreer (i.t.v die B-BBEE het Legacy 100% swart begunstigdes waarvoor ons ‘n sertifikaat kan gee.) Ons basis is die Legacy-sentrum in Kayamandi.

Op hierdie stadium fokus Legacy op onderwys (Engels en wiskunde), sport, IT, geletterdheid (Engels), entrepreneurskap, loopbaanontwikkeling, leierskap en die ondersteuning van ons studente. Ons volg ’n holistiese benadering tot al die programme en spandeer tyd aan omgee in alle vorme. Legacy reik ook uit na die gemeenskap d.m.v sokker, ‘n ‘Vrydagaand-jeugprogram’, studieplek vir die matrieks gedurende die week en beskikbaarstelling van ons saal vir kerkdienste, funksies en begrafnisse.

Indien jy bewus is van enige organisasie (die sogenaamde CSI-bydraes) of individu wat hierdie visie kan ondersteun, maak asseblief met ons kontak.

___

Ons is dankbaar om ’n community te wees wat sáám dra aan hierdie visie. Ons het groot dankbaarheid vir elkeen wat bydra se verbintenis, maar ook vir elkeen wat hierdie visie elke dag beliggaam. Mag dit betekenis gee aan jou eie en ander se lewens.

Maak asseblief met my kontak (andre@sg.org.za) indien jy enige vrae of insette het oor SG se finansies.

Vrede!