Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 16/01/2021

Scroll to top

Top

Nagmaal Woensdae

Nagmaal Woensdae

Hierdie byeenkomste word vir eers gestaak…

W e e k l i k s e • n a g m a a l • s a a m

– Tydens skoolwartale – 

• Woensdae 8:00 – 9:00 •

Dit is ook ‘n ruimte vir stil word, gebed en konneksie met ander.

• Kerkkantoor – Heroldstraat 15 •