Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 27/02/2020

Scroll to top

Top

Nagmaal elke Woensdag

Nagmaal elke Woensdag

W e e k l i k s e • n a g m a a l • s a a m

Begin weer Woensdag, 5 Februarie 2020

• Woensdae 8:00 – 9:00 •

Dit is ook ‘n ruimte vir stil word, gebed en konneksie met ander.

• Kerkkantoor – Heroldstraat 15 •