Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 28/01/2022

Scroll to top

Top

Week of guided prayer | Week van begeleide gebed

Week of guided prayer | Week van begeleide gebed

Waaroor handel begeleide gebed?

Terwyl jy voortgaan met jou lewe soos gewoonlik, sit jy elke dag gedurende die week tyd opsy om te bid en met jou gebedsbegeleier te vergader. Die persoon sal luister na jou en voorstelle maak vir jou gebedstye gedurende die week, asook nuwe maniere van gebed aan jou bekendstel.

Waarom behoort ek deel te neem aan so ‘n week van begeleide gebed?

 • As jy jou verhouding met God wil verdiep.
 • As jy dit somtyds moeilik vind om tot God te bid.
 • As jy voel jou gebedslewe het gestagneer .
 • As jy graag ‘n tyd van afsondering sou wou belee, maar nie die tyd by die werk kan afknyp of wegbreek van jou verantwoordelikhede by die huis nie.
 • As jy hulp nodig het om te onderskei hoe God jou wil gebruik.
 • As jy doodeenvoudig net ruimte nodig het om doelbewus te fokus saam met jou gebedbegeleier op jou gebedslewe .

In die tweede kwartaal is daar ‘n geleentheid vir Begeleide Gebed

 • Sondag 10 April 17:00 tot 18:30 –  Openingsgeleentheid by Heroldstraat 15
 • Sondag 17 April 17:00 tot 18:30:30 – Afsluitingsgeleentheid by Heroldstraat 15

Gedurende die week ontmoet jy jou Gebedsbegeleier eenmaal ‘n dag behalwe op Saterdag op ‘n tyd en plek wat jul albei pas.

Hierdie is ‘n metode om jouself af te sonder sonder om weg te gaan!

Registrasievorm heel onderaan hierdie blad.

 

What is Guided Prayer about?

You carry on living your life as normal, but set aside time every day during the retreat to pray and to meet with a prayer guide who will listen to you and give you some suggestions for your prayer during the week and also introduce you to new ways of praying.

Why should I consider doing Guided Prayer?

 • If you would like to deepen your relationship with God
 • If you sometimes find it difficult to pray
 • If your prayer life has become stale
 • If you would love to be in a time of retreat but can’t take time off work or be away from home responsibilities
 • If you need help in discerning how God is calling you
 • If you simply want a space to intentionally focus on you prayer life together with a prayer guide.

There is an opportunity for Guided Prayer in the second term of 2016:

 • Sunday 10 April 5:00 – 6:30 pm – Opening Ceremony at 15 Herold Street (SG office)
 • Sunday 17 April 5:00 – 6:30 pm – Closing Ceremony at 15 Herold Street (SG office)
 • During this week, you will meet with your Prayer Guide once a day, except Saturday, at a time and place that suits you both.

It’s a way of being on retreat without going away!

Please register: