Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 03/07/2020

Scroll to top

Top

Stellenbosch Gemeente | ‘n Nuwe venue

Stellenbosch Gemeente | ‘n Nuwe venue
Uitdagende tye, ‘n nuwe begin!

Indien jy die korrespondensie gevolg het, of teenwoordig was by een van die eredienste  waartydens ons terugvoer gegee het oor SG se finansiële posisie, sal jy weet dat ons as gemeente nie die uitdagende ekonomiese realiteite van ons tyd vryspring nie. Daardie beker het ons inderdaad nie verbygegaan nie. Soos baie ander individue en instansies bestuur ons deurlopend die uitdaging om hierdie beker óf voller te maak, óf kleiner.

Die syfers tot einde Oktober lyk as volg:

Begrote inkomste:  R6,496 milj             Begrote uitgawes:  R6,279 milj

Werklike inkomste: R5,590 milj             Werklike uitgawes: R5,848 milj

 

Hierdie syfers toon ’n tekort van ongeveer R900 000 aan die inkomste kant, maar ook dat ons gelykertyd R430 000 minder uitgegee as begroot, onder andere deur salarisbonusse vir die personeel prys te gee.

Tot en met einde Oktober staan ons egter op ’n tekort van R257 990. As ons die tendense van die verlede vertrou, kan hierdie syfer negatief beïnvloed word deur die November- en Desember-syfers.

Jy kan jou indink dat die uitdaging om 2020 se begroting te laat klop ’n byna onmoontlike oefening was. Ons het die uitgawes verminder soveel as wat ons kon, maar die begroting was steeds onder druk.

Twee weke gelede het daar egter ’n wending gekom. 

Ons huurooreenkoms met Paul Roos (PRG) verstryk aan die einde van Februarie 2020. Terwyl ons stoei met ’n begroting wat onder druk is en ’n volgende huurooreenkoms (wat ons nie eintlik kan bekostig nie) met PRG oorweeg, vind ons twee weke gelede uit dat Laerskool Stellenbosch (LSS) se fasiliteite vanaf 2020 beskikbaar raak. Ons kon ’n ooreenkoms met LSS bereik en gevolglik het ons Raad besluit dat SG vanaf 12 Januarie 2020 van venue verander: Laerskool Stellenbosch word ons nuwe tuiste!

Die beskikbaarheid van ’n alternatiewe venue vir ’n kerk in Stellenbosch gebeur nie gereeld nie. Ons beskou hierdie as ’n antwoord op gebed, en is ongelooflik dankbaar vir die wyse waarop God vir ons nuwe moontlikhede skep te midde van uitdagende omstandighede. Die finansiële implikasie hiervan is ingrypend: ons spaar 40% op ons huur by die nuwe venue en R60 000 per jaar op alternatiewe kostes. Tesame met ander besparings het ons dit reggekry om volgende jaar se begroting met ongeveer R600 000 te sny, wat daartoe lei dat ons ’n begroting vir 2020 kon goedkeur wat min of meer klop, en wat – gegewe die ekonomiese klimaat – onder veel minder druk verkeer.

Ons is regtig opgewonde oor die nuwe ruimte wat ons binnekort betree. Die verskillende ruimtes by LSS akkommodeer ons behoeftes baie goed. In die kerkwêreld word daar gesê: “First we shape our buildings, and then they shape us.” Die nuwe ruimtes, asook die energie wat dit skep, het sonder twyfel die vermoë om ’n transformerende invloed te hê op SG se identiteit en roeping. Hierdie is dus nie bloot net ’n nuwe ruimte vir SG nie, maar potensiëel ook ’n nuwe fase vir ons as community – iets uit God se hand. Bid saam met ons daarvoor.

Vertel gerus vir almal van die skuif. Gee asseblief tydens November en Desember steeds julle dankoffers, sodat ons die negatiewe impak op vanjaar se begroting kan beperk.

Ons hoop ons sien jou by ons laaste (Kers)diens by PRG op 25 Desember (om 09:00). Ons het vir byna 20 jaar die PRG-sentrum gebruik en het wonderlike ervarings daar gehad, waaroor ons baie dankbaar is. Ons het baie waardering vir die vennootskap met PRG oor so ’n lang tyd, asook die opofferings wat hulle deurlopend gemaak het.

Ons gesels graag indien jy enige verdere vrae hieroor het.

Vrede!

SG-leierspan

Navrae: andre@sg.org.za