Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 28/01/2022

Scroll to top

Top

[ Storie ] Oor ‘n antwoord

[ Storie ] Oor ‘n antwoord

Vandat ek op die plaas aangekom het waar ons nou bly, is ek nie heeltemal seker wie ek is nie. Ek’s veronderstel om te weet, want in my werk help ek ander vroue om hulle identiteit te ondersoek. Maar ek weet nie nou hier, oor my eie nie.

Een vriendin sê identiteit word geaffekteer deur die fases in ons lewens en nie deur ouderdom nie. ‘n Ander sê, identiteit word gevorm deur dié wat om ons is. Ek weet identiteit is wie ek diep in my hart is, maar ek voel dat dit ook iets te doen het met die fisiese plek waar ek is. Want ek wil eintlik net ‘n plaasmeisie wees wat blomme of iets groei maar ek moet ook in die groot stad werk.

So toe vra ek vir die Here wie ek is. Hier.

Ons drink nog koffie toe my vriendin sê: “Ek het vir jou ‘n present. Dit was eers myne maar die Here sê dit is eintlik joune”. Ek maak versigtig die bruin boksie oop. Onder die rooi lint op die voorkant antwoord Hy my. En binne die boksie, nadat ek my mooiste blom tuin-present aangetrek het, lees ek dat ek onder verbouing is, in snoeityd saam met Hom. Sodat my identiteit kan blom. Hier.

Ek weet nou wie ek is, Hy’t gesê ek is: “Just a girl in the field”.

– Liesl Cronje –