Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 28/01/2022

Scroll to top

Top

[ storie ] Die argitektuur van menseregtedag

[ storie ] Die argitektuur van menseregtedag

deur Pieter Roeloffse 

Vanuit ons land se vrylating uit die historiese greep van uitsluiting van sekeres, en die bevoordeling van sommiges, word een van die mees progressiewe beleidstukke ontwerp, The bill of rights. Die aanvangswoord klink so “This Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa. It enshrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom.”

Hoekstene is belangrik, Paulus noem Jesus “die hoeksteen van die kerk” (Ef 2:20). Sonder ‘n hoeksteen tuimel die hele struktuur inmekaar, raak die gebou verwronge en verloor dit haar vorm.
Jesus, die hoeksteen van die kerk.
Die handves van menseregte, die hoeksteen van demokrasie se menswaardigheid, gelykheid en vryheid.

Die kerk (as sisteem en as mense) het ’n vernederende geskiedenis wanneer dit kom by hoe mense oor eeue heen hanteer is, uitgesluit, verneder en verag. Slawe, vroue, kinders, etniese groepe, ander gelowe, wetenskaplikes… Tog, wanneer ons deur die argitektekeninge van die Evangelies blaai, lyk die Hoeksteen dan soveel anders:  insluitend, samebindend, verwelkomend en verdraagsaam. Dit is belangrik om dit eerlik raak te sien. Genadiglik is daar, verweef met die vernederende geskiedenis van die kerk, ook ’n parallelle geskiedenis van hoeksteen-hervorming. Dit is belangrik om ook hierdie terug-na-die-vorm raak te sien – veral as jy met hoop deel wil wees van die kerk.

Ons sien die hoeksteen-hervorming alreeds by die eerste gemeentes, soos Peter Storey skryf “The Book of Acts is the story of how the first churches, led by the Spirit of Jesus, put up one barrier after another to try and stay safely in their religious, cultural, national and racial comfort zones, and how the Spirit knocked over their walls one by one. Simon Peter the Jewish chauvinist put it well when he cried out in amazement, ‘I now see how true it is that God has no favourites…’”

Die Gees breek nog altyd mure af, soms deur pynlike prosesse. Dit is die Gees van die Hoeksteen, van Jesus. Hy vorm en hervorm ons as kerk om aan Sy beeld en vorm gelyk te word (2 Kor 3:18). Sondag is mensregte dag, ’n dag waarin ons ons land se hervorming tot ’n nuwe hoeksteen vier. Ons is in Suid-Afrika nog lank nie klaar ge-herbou nie (dalk ook nie klaar afgebreek nie). Mag ons saam met die kerk oor die hele wêreld met ’n troffel in die hand die ou Fransiskaanse seënbede bid:

“May God bless us with discomfort at easy answers, half-truths, and superficial relationships, so that we may live from deep within our hearts.
May God bless us with anger at injustice, oppression and exploitation of people, so that we may work for justice, freedom and peace.
May God bless us with tears to shed for those who suffer from pain, rejection, starvation, and war, so that we may reach out our hands to comfort them and turn their pain into joy.
And may God bless us with enough foolishness to believe that we can make a difference in this world so that we can do what others claim cannot be done. Amen.”

Groete en vrede,
Pieter