Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 01/06/2020

Scroll to top

Top

Grendelgroepe | Siel-saam

Grendelgroepe | Siel-saam

Waarom ’n fokus op die siel?

Die wyse waarop die Bybel die konsep van siel aan ons voorhou is omvattend: dit word beskryf met begrippe soos lewende wese, hart, liggaam, mens / individu, self, ’n verskeidenheid van emosies, bewussyn, the ’whole of life itself’. Siel beskryf dus ons wese in sy heelheid. Eugene Peterson beskryf dit goed: “Soul carries with it resonance of God-created, God-sustained and God-blessed. It is our most comprehensive term for designating the core being of men and women” (Eugene Peterson).

Waaroor gaan SIEL-SAAM?

Hierdie is ’n reis na binne – saam met ander – waardeur ons weer bewus wil raak van ons ware identiteit in God. Ons leef dikwels – seker meestal – gefragmenteerde lewens wat nie uitdrukking gee aan die heelheid waarbinne ons geskep is nie. Ons verloor voeling met ons siel. Die wysheid van ons geloofstradisie wys dat ons siel teleologies is – dit soek deurlopend na sin, betekenis, herstel, heelheid. Die doel van hierdie groep is om ’n ruimte te skep waar ons bewus kan word van hierdie soeke en hunkering van ons siel, sodat ons kan leef met integriteit – ’n woord wat verwys na iets in sy “unimpaired, unadulterated, or genuine state.” Die reis is dus ’n uitnodiging om al hoe meer van ons ware self in ons lewens te manifesteer.  

Hoe word dit gestruktureer?

Indien jy jouself hieraan verbind gaan jy in ’n groep van 6 mense ingedeel word, wat elke tweede week bymekaarkom gaan kom (natuurlik virtueel vir nou). Ons gaan altesaam 10 sessies saam hê, gefasiliteer deur André. Die groep sal funksioneer binne bepaalde waardes en riglyne, maar sodat dit ’n veilige en vertroulike ruimte sal waarborg.

Die volgende tree?

Kliek hier as in jy in een van hierdie groepe belangstel. André gaan dan vir jou ’n e-pos stuur met bietjie meer agtergrond oor die fokus en werkswyse van hierdie groepe, sodat jy ’n meer ingeligte besluit hieroor kan neem.

Kontak André