Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 03/07/2020

Scroll to top

Top

SG Stories | Inspirasie

SG Stories | Inspirasie
geskryf deur Stephan Cloete

“I only write when inspiration strikes. Fortunately, it strikes at nine every morning.”
– William Faulkner

Die woord, “Inspireer”, beteken letterlik “om in te asem” en is afgelei vanuit die latyns, Spirare, wat gees (asook wind en asem) beteken.

As ‘n liedskrywer, hang die skepping van nuwe liedere meestal af van wat my op daardie oomblik inspireer. Ek het ook ‘n baie romantiese idee van hoe, waar en wanneer inspirasie my “tref”. Te danke aan veral Hollywoodfilms is die gedagte dat inspirasie enige oomblik vanuit die niet kan verskyn diep in my onderbewuste vasgelê. Die gevolg is dat ek meeste van die tyd ‘n diep begeerte het om nuwe liedere te skryf en dan ook tevergeefs wag vir die inspirasie om “op te daag”, so asof inspirasie opsoek is na my. Die realiteit is dat ék die een is wat inspirasie moet gaan soek en gelukkig, soos die lug rondom ons, is dit oral te vind.

Hierdie keer het ek inspirasie gevind in gesprekke saam met kollegas en bybeltekste, wat iets probeer vasvang van wat God se hart vir elkeen van ons is:

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.  (Romeine 12:1-2 ’83 vertaling)

God, wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, Hý is die Here van hemel en aarde, en Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.  (Handelinge 17:24-28)

Ek word ook gereeld gekniehalter deur die idee dat oorspronklike kuns in afsondering geskep moet word. Gelukkig is ek omring deur heelwat kreatiewe denkers, musikante en woordkunstenaars, wie my gereeld laat besef dat skepping (soos vir God) eintlik nooit ‘n alleenoefening is nie. Ek hoef net my longe te vul met dit wat reeds volop rondom my leef.

“With a little help from my friends” (veral Pieter Roeloffse), is ek baie dankbaar vir hierdie lirieke wat ek onlangs kon uit asem, en wat hopenlik ander sal inspireer tot ‘n lewe In pas met die ritme en pols van God se hart.

In Pas
O God wat die wêreld en alles gemaak het
Skepper van hemel, land en see
U het nie nodig dat mens U versorg nie
U’t lewe en asem aan alles gegee

Op grond van die Liefde wat ons beleef
Word ek gedring om my alles te gee
Saam deur U leef ons, beweeg en bestaan ons.
En word ons genooi om U droom uit te leef

Maak my vry van die magte wat my hart misvorm
My lewe op noot met U toonaard
My asem, my denke, beweging en drome
In pas met die ritme en pols van U hart