Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 25/05/2022

Scroll to top

Top

Preek, Sondag 22 November

Preek, Sondag 22 November

Verbindings: Dood & Lewe | Deon Botha

 

 


Gen 2

7Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.

 16Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, 17maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.”

Gen 3

19net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe,

want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word.”

 


 

Moet ons nie dalk ander taal kry oor die dood nie?

  • Wat is dit wat jou bang maak van die dood?
  • Is dit die doodgaan proses? Is dit die pyn?
  • of is jy bang dat jy nog nie werklik geleef het nie?

 


BEWUS

Gen 3

20Die mens het sy vrou Eva genoem; sy was die moeder van al die mense. 21Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek.

22Toe het die Here God gesê: “Die mens het nou soos een van Ons geword deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie!”

23Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. 24Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het Hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook ‘n vlammende swaard wat heen en weer beweeg.


A Year to live…


Dit is in my aard om siek te word.

Ek sal siekte nie ontsnap nie…

Dit is in my aard om oud te word

Ek sal ouderdom nie ontsnap nie…

Dit is my aard om te sterf

Ek sal die dood nie ontsnap nie…

Dit is teen my natuur om myself weg te gee

Ek gaan my lewe vir liefde weggee.


 

John 3

16“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 17God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

 

I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love.             Mother Teresa                                          

HOOGLIED 8:6 (AFR83)

Die liefde is sterker as die dood, die hartstog magtiger as die doderyk; dit brand en vlam soos vuur.


 

  • Gaan mense by jou dankdiens stories oor liefde vertel?
  • Kan jy lewe met soveel liefde dat die dood nie meer saakmaak nie?

FIL 2

5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 9Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 10sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, 11en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

 


 

  • Hoe sterf jy in jouself?
  • Hoe leef jy vir iets groter?

Die dood van ‘n doellose lewe kan die opstanding van ‘n lewe met betekenis wees.


 

Kol 1 (MSG) 18 – 20

18-20 He was supreme in the beginning and—leading the resurrection parade—he is supreme in the end. From beginning to end he’s there, towering far above everything, everyone. So spacious is he, so roomy, that everything of God finds its proper place in him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe—people and things, animals and atoms—get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross.