Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 03/07/2020

Scroll to top

Top

Ondersteuningsgroepe

Ondersteuningsgroepe

Ons almal het die behoefte om met mense te skakel wat begrip het met ons unieke reis. Stellenbosch Gemeente bied in samewerking met die NG Kerk Moedergemeente Stellenbosch jou die geleentheid om in te skakel by ʼn groep wat jou kan ondersteun in jou reis met seksuele trauma, depressie en angs, asook homoseksualiteit. In hierdie veilige ruimtes kan jy saam met ander dink, gesels, en jou storie deel.

Hierdie ruimtes het ‘n gemaklike atmosfeer waar jy na ander kan luister en oor jou ervarings praat. Ons verbind ons tot ʼn stabiele en vertroulike ruimte waar daar met respek en sonder oordeel na mense geluister word.

Seksuele trauma

Slagoffers van seksuele mishandeling ervaar dikwels trauma wat in verskillende vorme tot uiting kom. Dit kan wissel van antisosiale gedrag, skuldgevoelens, angsversteurings tot intimiteitsprobleme. Aangesien die skaamte rakende seksuele trauma vir baie mense oorweldigend voel, sukkel slagoffers dikwels om die stilte rondom hul ervarings te breek.

Depressie en angs

Hierdie ondersteuningsgroep is vir mense wat al moes worstel met depressie of angs. Die groep kom gereeld bymekaar en bespreek lewensvaardighede wat kan help om ‘n vreugdevolle lewe te lei.

Homoseksualiteit

Mense worstel dikwels met hul seksuele oriëntasie in isolasie en eensaamheid en voel dikwels op die rand van die kerk. Hierdie is ‘n gespreksgroep waar mense kan groei tot meer begrip – in ‘n veilige ruimte, saam vrae vra en kan luister na mekaar se verhale.

Afbrekende verhoudings

Baie mense is betrokke in verhoudings waarin hulle ‘n mate van onderdrukking of mishandeling beleef. Soms is die verhouding emosioneel afbrekend, ander kere fisies. Hierdie ondersteuningsgroep is vir mense wat al betrokke was in afbrekende verhoudings.

Hulpgewende beroepe

Is jy ‘n maatskaplike werker, polisiebeampte, verpleegster of betrokke in ‘n ander hulpgewende beroep? Hierdie is ‘n gespreksgroep vir mense wat wil gesels oor die unieke uitdagings wat hulpgewende beroepe oplewer.

Die groepe word deur André Kilian, ʼn kliniese pastorale terapeut van Stellenbosch, gefasiliteer. Kontak ons gerus as jy wil deel word van ʼn bestaande ondersteuningsgroep of ʼn behoefte het om ʼn nuwe ondersteuningsgroep te skep. Maak kontak met:

Deon Botha