OEUVRE — Werk | Geloof | Konteks
Oeuvre is
n bediening in Swat fokus op werk, geloof en die Suid-Afrikaanse konteks. Ons verken die landskap van hierdie dimensies en bring dit in gesprek met mekaar, sodat ons kan leer hoe om ons geloofsoortuigings oor God te integreer met ons eie wêreld van werk en roeping. Hierdie podcast behels gesprekke tussen Pieter en enige iemand wat iets sinvol hieroor te sê het. 

.
PODCAST #1 |  Ekonomie & Teologie
.
Pieter gesels met Nina Louw in ’n verkennende gesprek waar hul teologie (gedagtes oor God) in gesprek bring met ekonomie (riglyne vir die huishouding).
.
.
Volgende episodes:

Oeuvre — Werk | Geloof | Konteks: #2 Ekonomie & Genesis

Pieter gesels met Nina Louw oor wat dit beteken om Genesis 1 & 2 se skeppingsverhale in gesprek te bring met ons gedagtes oor ekonomie.

Oeuvre — Werk | Geloof | Konteks: #3 Ekonomie & Deuternomium

Pieter gesels met Nina Louw en bring Deuternomium 22 se riglyne vir mense met ’n skaarste-koors in gesprek met ons hedendaagse leef binne ’n ekonomiese sisteem.

Oeuvre — Werk | Geloof | Konteks: #4 Ekonomie & Woestyn-versoekings

Pieter gesels met Nina Louw en bring Jesus se versoeking in die woestyn in gesprek met ons eeu-oue ekonomiese versoeking