Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 25/05/2022

Scroll to top

Top

‘n Wêreld van sy eie…Vorm

‘n Wêreld van sy eie…Vorm
Play

10:00 & 19:00 | André Serfontein

 

Majesty – Stuart Garrard and Martin Smith (Lirieke)

Here I am
Humbled by Your majesty
Covered by Your grace so free
Here I am
Knowing I’m a sinful man
Covered by the blood of the Lamb

Now I’ve found the greatest love of all is mine
Since You laid down Your life
The greatest sacrifice

Majesty majesty
Your grace has found me just as I am
Empty-handed but alive in Your hands

Here I am
Humbled by the love that You give
Forgiven so that I can forgive
Here I stand
Knowing that I’m Your desire
Sanctified by glory and fire

Majesty majesty
Forever I am changed by Your love
In the presence of Your majesty majesty

 

 Visie

 Intensie

 Middele tot die doel (Means)

 

2 Korintiërs 3
18 Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

“Spiritual formation, without any regard to any specifically religious context or tradition, is the process by which the human spirit or will is given definite ‘form’ or character.” – Dallas Willard

 

 Visie

 

 Intensie

 

Romeine 12
1 En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2 Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie…

 Middele tot die doel (Means)

 

“If we – through well-directed and unrelenting action – effectually receive the grace of God in salvation and transformation, we certainly will be incrementally changed toward Cristlikeness. The transformation of the outer live, especially of our behavior, will follow suit.” – Dallas Willard

Galasiërs 5
22 Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23 nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. 24 Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. 25 Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.

 

“The perceived distance and difficulty of entering fully into the divie world and its life is due entirely to our failure to understand that ‘the way in’ is the way of inner transformation and to our failure to take the small steps that quietly andd certainly lead to it.” – Dallas Willard

 

Freedom Reigns – Michael Larson  (Lirieke)

Freedom reigns in this place
Showers of mercy and grace
Falling on ev’ry face
There is freedom

Where the Spirit of the Lord is
There is freedom
Where the Spirit of the Lord is
There is freedom
Lift your eyes to heaven
There is freedom
Lift your eyes to heaven
There is freedom

If you’re tired and thirsty
There is freedom
If you’re tired and thirsty
There is freedom
Give your all to Jesus
There is freedom
Give your all to Jesus
There is freedom

Jesus reigns in this place
Showers of mercy and grace
Falling on ev’ry face
There is freedom