Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 22/09/2021

Scroll to top

Top

Preek: Wees Vreugde

Preek: Wees Vreugde
Play

| 10:00 & 19:00 Dewaldt de Kock

Kyk hier na die video wat in die preek gebruik is.

Tekste & aanhalings

Blydskap kom van jou bewustheid dat die lewe ’n geskenk is.

Lukas 2:10-11
Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!”

Psalm 28:7 (NIV)
The Lord is my strength and my shield; my heart trusts in him, and I am helped. My heart leaps for joy and I will give thanks to him in song.

“my hart jubel”

Psalm 30:12
Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek.

1 Tess 1:6
En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilikeomstandighedehet julle die woord aangeneem met ‘n blydskap wat van die Heilige Gees kom.

“severe suffering –NIV”

Psalm 51:10
Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het

Matt 18:3
…en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

1 Joh 1:4
“Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.”