Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 05/03/2021

Scroll to top

Top

Siel…hart

Siel…hart
Play

 

Siel – Hart

I am not a mechanism, an assembly of various sections.
And it is not because the mechanism is working wrongly that I am ill.
I am ill because of wounds to the soul.
– DH Lawrence | “Healing”

 

Nephesh verwys na die:
 Fisiese
 Psigiese
 Geestelike

 

Psalm 62: “For God alone, my soul in silence waits.”

 

“Soul is a dangerous thing to have. It makes you restless, links you into the infinite, whether you like it or not, and won’t let you rest happily in your mediocrity and escapism.” – John O’Donohue

 

Markus 7
Hy sê toe vir hulle: “So, dan verstaan julle dit ook nie? Begryp julle nie dat niks wat van buite af in ‘n mens ingaan, hom onrein kan maak nie, 19 omdat dit nie in sy hart ingaan nie maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan?” Daarmee het Hy alle kos rein verklaar. 20 “Maar,” het Hy verder gesê, “wat van binne af uit ‘n mens kom, dít maak ‘n mens onrein. 21 Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes…

 

Jeremia 17
9 Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan? 10 Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen.

 

Johannes 4
23 Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.

 

Dissiplines
 Stilte
 Vas
 Aanbidding
 Diensbaarheid

 

Psalm 139
23 O God, U moet diep in my kyk, U moet weet wat binne-in my hart is, U moet my toets, U moet weet wat ek dink. 24 En U moet help dat ek nie so lewe dat ek seerkry nie, U moet my lei op die pad na U toe.
23 Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. 24 See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.

 

2 Korintiërs 5
17 Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. 18 Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

 

2 Korintiërs 3
18 Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

 

Indeks: