Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 22/04/2018

Scroll to top

Top

Goeie Vrydag Diens

Goeie Vrydag Diens
Play

10:00 | André Serfontein

 

Lukas 22:
7 Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. 8 Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: “Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet.” 9 Hulle vra Hom: “Waar wil U hê moet ons dit voorberei?” 10 Toe antwoord Hy hulle: “Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal ‘n man wat ‘n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan, 11 en sê vir die eienaar van die huis: ‘Ons Leermeester vra u: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die paasmaaltyd kan eet?’ 12 En hy sal julle ‘n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei.”
13 Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. 14 Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met Hom. 15 Hy sê toe vir hulle: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. 16 Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie.” 17 Daarna neem Hy ‘n beker, spreek die dankgebed uit en sê: “Neem dit en gee dit vir mekaar aan. 18 Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie.” 19 Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Die woorde in bold wat volg is doelbewus:
19 Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.”

 

Markus 6
41 Toe het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het Hy die brood gebreek en dit vir sy dissipels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle almal verdeel.

 

Lukas 24
30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle.

 Neem
“There you are upon the table, there you are in the chalice.” – Augustinus
 Seën
“It is hard to get through our heads, but the fact is that we are not in charge of salvation and we can add nothing to it. Whatever we do in this world of salvation has to be rooted and grounded in the death of Christ on the cross. Receiving the Eucharist is is rooted deep in the soil of not-doing. ” – Eugene Peterson
 Breek
 Gee

 

Galasiërs 2
19 Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, 20 en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.

 

anamnesis | A ‘re-calling’ or ‘re-presenting’ before God an event in the past, so that it becomes here and now operative by its effects.