Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 05/03/2021

Scroll to top

Top

Preek | Sondag, 25 Mei

Preek | Sondag, 25 Mei
Play

 

10:00 | 19:00 André Serfontein

 

Johannes 16
20 Dit verseker Ek julle: Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 21 ‘n Vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie, so bly is sy dat daar ‘n mens in die wêreld gekom het. 22 Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie.

 

χαρά | A state of joy and gladness; that which is the cause of our gladness.

 

A State of happiness, implying favorable circumstances

 

‘Joy is the music of the soul, a music so overwhelming, so infectious that our toes start tapping, our fingers get drumming, and our whole mind, body and spirit can’t help jumping up to dance.’ ¬– Leonard Sweet

 

Perichoresis

 

Galasiërs 5:22
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,

 

Romeine 15:13
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!