Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 05/06/2020

Scroll to top

Top

Een lewe…en werk

Een lewe…en werk
Play

| 10:00 & 19:00 Dewaldt de Kock

 

Tekste & aanhalings:

“We sometimes collapse life into job.” – Trevor Hudson

“We make idols in our workplaces when we reduce all relationships to functions that we can manage. We make idols in our work-spaces when we reduce work to the dimensions of our egos and control.” – Eugene Peterson

“Work doesn’t take us away form God; it continues the work of God through us. The obvious way to comprehend this is to observe that God comes into view on the first page of our scriptures as a worker. We see God in his workplace (and yes, our workplace ) working?” – Eugene Peterson

 

Een Lewe - Uitleef preek 3 Nov Slides

 

Romans 12, The Message

“So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering.”

1 Tim 4, The Message

“Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.”

Lukas 10

Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: “Toe ‘n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee. Dit gebeur toe dat daar ‘n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook ‘n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby.

Johannes 17

“Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen.”

Johannes 15 

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.”

Efésiërs 2

“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”