Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 26/06/2019

Scroll to top

Top

Cycle of Grace…Sustenance

10:00 & 19:00 | André Serfontein

 

Slide9

 

Jesus se ritme van sustenance

Aanbidding in die sinagoge
Lukas 4:16 – Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan.

Hebreërs 11:25 – Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Kennis van die Skrif
Matteus 22:29 – Maar Jesus antwoord hulle: “Julle dwaal omdat julle nie die Skrif en ook nie die krag van God ken nie.

Tyd in afsondering
Matteus 14:13 – Toe Jesus dit hoor, het Hy met ‘n skuit daarvandaan weggegaan na ‘n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor en Hom van die dorpe af te voet gevolg.

Bewustheid van God se skepping
Lukas 12 – 23 Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle…27 Kyk hoe groei die lelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar Ek sê vir julle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.

Rus
Markus 6:31 – Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy dissipels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle: “Kom julle alleen saam na ‘n stil plek toe en rus ‘n bietjie.”

Blootstelling aan gebrokenheid – oor grense beweeg
Lukas 15:1 – Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister.

Vriendskap
Johannes 11 – 3 Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: “Here, hy vir wie U lief is, is siek.”…5 Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad.

Community


Geloofsgewoontes

“Alle geestelike lewe het met die liggaam te doen, is op hom aangewese. En die liggaam het ’n ritme van wakker wees en slaap, oggend en aand, dag en nag, lente en herfs. En wie wil hê dat die liggaam ’n bruikbare instrument moet wees, moet hierdie grondvoorwaarde van sy lewe in ag neem.” – Jorg Zink