Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

'n lewe wat IETS BETEKEN | 05/03/2021

Scroll to top

Top

Kuiergroepe | Kom sit om ons tafel

Kuiergroepe | Kom sit om ons tafel
Verlede jaar tydens die opname van gemeentestemme (en selfs voor dit) kry ons terugvoer dat dit soms vir nuwe mense moeilik is om deel te word van ons community. Ons wil graag maniere vind hoe nuwe (en ouer) lidmate makliker kan voel hulle behoort aan SG en dat dit vir hulle ’n tuiste kan wees.
 
Dit is ook nie net vir nuwe lidmate die geval nie! Jy is dalk jare reeds deel van SG, maar het ‘n behoefte om meer mense te leer ken in die gemeente. Ons is oortuig dat SG se waarde (value) van gasvryheid die hele gemeente sterker kan saambind as ’n eenheid.
 
Ons wil kuiergroepe vorm waar tussen 10-12 mense van verskillende ouderdomme saam kuier (lees eet). 
Daar is vreeslik baie te sê vir die rol wat maaltye speel tydens Jesus se bediening. Terwyl ons liggame gevoed word, word ons gees ook gevoed deur die geselskap en aard van ons saamwees.
 
Ons gemeente bestaan uit mense in verskillende lewensfases. Dit is geweldig waardevol om mense te leer ken wat reeds in die volgende lewensfase as jy is. Vandaar die multi-generasie benadering vir die kuiergroepe.
 
Kom jy saam kuier en eet?
Volg die skakel, stuur ‘n epos na Liesl Cronje